serveis_futura_assessors serveis_futura_assessors serveis_futura_assessors serveis_futura_assessors serveis_futura_assessors

Assessorament empresarial

L’assessorament empresarial engloba les principals àrees que participen en el dia a dia de l'empresa, com són les àrees comptable, fiscal i laboral. Des del nostre despatx també oferim altres serveis complementaris, alguns d'ells directament, com temes mercantils i de màrqueting, i d'altres mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors, com poden ser els aspectes jurídics.

Els nostres serveis

Assessoria comptable

assessoria_comptable
 • Informació, quan ens ho demanis, de l’estat del teu negoci ja que és per això que ha de servir la comptabilitat, com un mirall de la teva empresa.
 • Anàlisi econòmic i financer segons les teves necessitats: amb informes mensuals o trimestrals, que inclouen balanços, situació financera, anàlisi i estudi comparatiu, diagnòstic de problemes i proposta de solucions.
 • Comptabilitat portada pel nostre personal: confecció complerta de la teva comptabilitat.
 • Comptabilitat portada pel teu propi personal: revisió, seguiment, control de la teva comptabilitat, i assessorament als teus treballadors.
 • Posada al dia de comptabilitats endarrerides.
 • Confecció i presentació de llibres comptables al registre mercantil.
 • Altres.

Contactar

assessoria_comptable
assessoria_fiscal

Assessoria fiscal y mercantil

assessoria_fiscal
 • Treballem per què, complint la normativa fiscal i mercantil, puguis estalviar el màxim en els teus impostos.
 • Confecció d'impostos en funció del teu règim de tributació: IVA, liquidació de mòduls, pagaments fraccionats i a compte, impost de societats, impost de la renda, retencions a compte d'impostos, etc.
 • Realització d’altres impostos personals com donacions, patrimoni, etc.
 • Estudi i assessorament fiscal.
 • Constitució i alta de noves empreses. Primer estudi i assessorament fiscal per a l’estalvi d’impostos.
 • Inspeccions i revisions fiscals.
 • Al·legacions a tribunals administratius.
 • Contractes de lloguer, traspàs, crèdit, etc...
 • Altres.

Contactar

Assessoria laboral

assessoria_laboral
 • Treballem per què, complint la normativa laboral, puguis tenir controlades les teves despeses laborals i alhora ajudar-te a tenir contents els teus treballadors (i també els inspectors de treball !!).
 • Assessorament.
 • Confecció i tramitació de contractes.
 • Altes i baixes de treballadors, fins i tot fora d’horari.
 • Nòmines.
 • Assegurances socials.
 • Tramitació de subvencions per a contractes especials.
 • Prevenció d'accidents laborals.
 • Comunicats de malaltia i accidents.
 • Costos salarials.
 • Atenció d'inspeccions.
 • Altres.

Contactar

assessoria_laboral
àrea_màrqueting

Assessoria en màrqueting

màrqueting
 • Et dotem d’instruments per vendre més i millor.
 • Estudiem el màrqueting-mix de la teva empresa: producte, preus, distribució i publicitat i, a partir d'aquí, t'assessorem.
 • Busquem solucions als problemes que hem analitzat junts: estudi de mercats, de distribució, publicitat, etc.
 • Altres.

Contactar

Assessoria jurídica

assessoria_jurídica
 • Realitzem un treball constant per què no calgui recórrer als serveis jurídics, però si no hi ha alternativa, pots comptar amb nosaltres.
 • Serveis jurídics fiscals-laborals-mercantils externs. Els professionals que t’oferim són cadascun d’ells especialistes amb una àmplia experiència i solvència en el seu camp.
 • Reclamació de morosos i gestió de cobraments, a càrrec nostre o amb empreses especialitzades.
 • Altres.

Contactar

assessoria_jurídica